Page 58 - Poket Stats Wilayah Persekutuan Suku Tahun 2 2019

Basic HTML Version

#StatsMalaysia #ISIWSC2019 #MyCensus2020 #MyRetailCensus2019 #HIES2019
INDIKATOR
JENIS PENYAKIT
BILANGAN KES
2015
2016
2017
Penyakit Bawaan Air Dan Makanan
Kolera
3
0
0
Disenteri
2
3
8
Keracunan Makanan
350
717
403
Hepatitis A
6
10
9
Tifoid
62
13
8
Penyakit Bawaan Vektor
Demam Denggi
8,228
8,592
8,288
Demam Denggi Berdarah
104
71
62
Malaria
16
15
12
Tifus
0
0
0
Penyakit Cegahan Vaksin
Difteria
0
0
5
Hepatitis B
337
279
309
Campak
239
106
153
Penyakit Transmisi Secara Seksual
Gonorrhoea
277
405
294
Sifilis
290
284
320
Lain-lain Penyakit Berjangkit
AIDS
58
102
154
53
PENYAKIT BERJANGKIT
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
1
Sumber : Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia
Nota :
1
Termasuk W.P. Kuala Lumpur