Page 57 - Poket Stats Wilayah Persekutuan Suku Tahun 2 2019

Basic HTML Version

#StatsMalaysia #ISIWSC2019 #MyCensus2020 #MyRetailCensus2019 #HIES2019
BILANGAN
2016
2017
2018
Bilangan Pelawat Domestik ('000)
1,816
1,872
1,892
Bilangan Penginap Hotel
*
Domestik ('000)
337.9
343.1
350.1
Antarabangsa ('000)
166.5
177.6
188.7
Jumlah ('000)
504.4
520.7
538.9
Perubahan (%)
3.24
3.48
52
PELANCONGAN
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
*
Sumber : Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia
CAPAIAN ICT OLEH ISI RUMAH
CAPAIAN (%)
2015
2017
2018
Internet
97.8
100.0
99.7
Komputer
98.8
96.3
96.4
Telefon Bimbit
100.0
100.0
100.0
Siaran TV Berbayar
89.6
90.1
91.3
Televisyen
100.0
99.7
98.8
Radio
100.0
97.5
98.2
Telefon Talian Tetap
42.2
28.5
18.0