Page 49 - Poket Stats Wilayah Persekutuan Suku Tahun 2 2019

Basic HTML Version

#StatsMalaysia #ISIWSC2019 #MyCensus2020 #MyRetailCensus2019 #HIES2019
44
PERANGKAAN UTAMA MENGIKUT SEKTOR, 2017
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
SEKTOR
NILAI OUTPUT
KASAR
(RM'000)
NILAI INPUT
PERANTARAAN
(RM'000)
NILAI
DITAMBAH
(RM'000)
JUMLAH
PEKERJA
GAJI DAN UPAH
YANG DIBAYAR
(RM'000)
NILAI HARTA
TETAP
(RM’000)
Pertanian
-
-
-
-
-
-
Pembuatan
1,621
910
711
34
549
401
Pembinaan
2,356,454
1,429,643
926,810
15,845
509,978
380,854
Perkhidmatan
2,588,206
1,030,729
1,557,477
11,702
429,248
1,223,032
Bekalan Elektrik
-
-
-
-
-
-
Bekalan Air
-
-
-
-
-
-
Makanan dan Minuman
318,466
176,690
141,776
2,922
51,153
37,676
Penginapan
165,349
56,077
109,272
1,139
38,871
137,632
Pengangkutan dan Penyimpanan
31,746
18,527
13,219
341
10,971
2,877
Maklumat dan Komunikasi
62,510
37,135
25,376
223
7,853
34,952
Perkhidmatan Kewangan
960,016
249,455
710,561
2,716
188,826
407,712
Hartanah
633,647
284,944
348,703
673
25,314
493,613
Profesional
34,868
8,561
26,308
556
15,197
4,730
Pendidikan
154,743
62,146
92,597
1,100
44,991
71,028
Kesihatan dan Kerja Sosial
20,361
8,425
11,935
571
9,403
5,640
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
49,818
21,383
28,435
699
16,929
8,626
Pentadbiran dan Sokongan
146,854
103,256
43,597
582
16,883
13,899
Perkhidmatan Persendirian
9,828
4,130
5,698
180
2,857
4,647
Jumlah
4,946,281
2,461,282
2,484,998
27,581
939,775
1,604,287