Page 4 - Poket Stats Wilayah Persekutuan Suku Tahun 2 2019

Basic HTML Version

#StatsMalaysia #ISIWSC2019 #MyCensus2020 #MyRetailCensus2019 #HIES2019
KANDUNGAN
i
WILAYAH PERSEKUTUAN
Muka surat
KUALA
LUMPUR
LABUAN
PUTRAJAYA
EKONOMI MALAYSIA 2018
1
KELUARAN DALAMNEGERI KASARWILAYAH PERSEKUTUAN 2018
3
21
39
DEMOGRAFI SOSIAL WILAYAH PERSEKUTAN 2018
4
22
40
PENDUDUK MENGIKUT JANTINA, BILANGAN KELAHIRAN HIDUPDAN
KADAR KELAHIRAN KASAR SERTA BILANGAN DAN KADAR
KEMATIAN MENGIKUT DAERAH PENTADBIRAN
5
23
41
INDIKATOR EKONOMI
Pengeluaran ProdukUtama Sawit
7
25
43
Pengeluaran Estet Getah Asli
7
25
43
Perdagangan Luar Negeri
7
25
43
Nilai Kerja Pembinaan
7
25
43
PerangkaanUtama Mengikut Sektor, 2017
8
26
44
Keluaran DalamNegeri Kasar
9
27
45
Indeks Harga Pengguna
10 - 11
28 - 29
46 - 47
INDIKATOR SOSIAL
Penduduk
13
31
49
TenagaBuruh
14
32
50
Pendapatan Isi Rumah Kasar Bulanan, 2016
15
33
51
Komposisi Perbelanjaan Penggunaan Isi Rumah Bulanan Purata
15
33
51
Pelancongan
16
34
52
Capaian ICT oleh Isi Rumah
16
34
52
Penyakit Berjangkit
17
35
53
KeselamatanAwamDalam Negeri
18
36
54
PenawaranUnit Kediaman
19
37
55