Page 39 - Poket Stats Wilayah Persekutuan Suku Tahun 2 2019

Basic HTML Version

#StatsMalaysia #ISIWSC2019 #MyCensus2020 #MyRetailCensus2019 #HIES2019
BILANGAN
2016
2017
2018
Bilangan Pelawat Domestik ('000)
354
381
545
Bilangan Penginap Hotel
*
Domestik ('000)
539.7
523.0
443.7
Antarabangsa ('000)
111.8
105.7
89.6
Jumlah ('000)
651.5
628.7
533.4
Perubahan (%)
- 3.49
-15.17
34
PELANCONGAN
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
*
Sumber : Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia
CAPAIAN ICT OLEH ISI RUMAH
CAPAIAN (%)
2015
2017
2018
Internet
72.9
85.4
88.4
Komputer
83.5
69.6
70.3
Telefon Bimbit
99.4
100.0
99.0
Siaran TV Berbayar
91.8
92.8
92.9
Televisyen
97.5
100.0
98.7
Radio
88.1
88.3
93.4
Telefon Talian Tetap
34.2
23.1
23.2