Page 37 - Poket Stats Wilayah Persekutuan Suku Tahun 2 2019

Basic HTML Version

#StatsMalaysia #ISIWSC2019 #MyCensus2020 #MyRetailCensus2019 #HIES2019
INDIKATOR
2015
2016
2017
2018
Tenaga Buruh (‘000)
41.5
43.6
42.0
44.6
Penduduk Bekerja (‘000)
39.5
40.2
38.5
41.5
Penganggur (‘000)
2.1
3.4
3.6
3.2
Kadar Penyertaan Tenaga Buruh (%)
64.5
66.5
63.7
65.1
Kadar Pengangguran (%)
5.0
7.8
8.5
7.1
Bilangan Penduduk Bekerja Mengikut Pekerjaan (‘000)
Jumlah
39.5
40.2
38.5
41.5
Pengurus
1.4
1.7
1.7
1.8
Profesional
3.2
4.3
4.0
4.4
Juruteknik dan Profesional Bersekutu
5.7
5.2
5.8
6.6
Pekerja Sokongan Perkeranian
6.2
6.5
5.6
6.0
Pekerja Perkhidmatan dan Jualan
7.4
9.0
8.2
9.3
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan
dan Perikanan
1.2
1.9
0.8
1.3
Pekerja Kemahiran dan Pekerja Pertukangan yang Berkaitan
6.7
4.5
4.8
5.6
Operator Mesin dan Loji, dan Pemasang
3.2
3.1
2.2
2.6
Pekerja Asas
4.5
4.1
5.2
3.9
32
Nota :
1. Statistik 2015 merujuk kepada pekerjaan dikelaskan mengikut klasifikasi “Piawaian Pengelasan Pekerjaan, Malaysia (MASCO) 2008”.
2. Statistik 2016 hingga 2018 merujuk kepada pekerjaan dikelaskan mengikut klasifikasi “Piawaian Pengelasan Pekerjaan, Malaysia (MASCO) 2013”.
TENAGA BURUH
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN