Page 34 - Poket Stats Wilayah Persekutuan Suku Tahun 2 2019

Basic HTML Version

#StatsMalaysia #ISIWSC2019 #MyCensus2020 #MyRetailCensus2019 #HIES2019
KUMPULAN UTAMA
NOMBOR INDEKS
PERUBAHAN PERATUS TAHUNAN (%)
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
Jumlah
110.0
110.8
114.1
114.9
0.8
0.7
3.0
0.7
Makanan dan Minuman Bukan
Alkohol
114.6
116.3
120.5
122.4
2.0
1.5
3.6
1.6
Minuman Alkohol dan Tembakau
143.7
169.3
169.7
168.8
14.0
17.8
0.2
-0.5
Pakaian dan Kasut
97.3
97.2
96.3
94.1
0.4
- 0.1
- 0.9
-2.3
Perumahan, Air, Elektrik, Gas dan
Bahan Api Lain
105.9
107.2
108.3
109.5
- 0.6
1.2
1.0
1.1
Hiasan, Perkakasan dan
Penyelenggaraan Isi Rumah
110.6
111.2
112.4
112.3
1.7
0.5
1.1
-0.1
Kesihatan
120.0
122.8
124.9
126.3
4.8
2.3
1.7
1.1
Pengangkutan
105.6
100.0
111.7
113.5
- 4.0
- 5.3
11.7
1.6
Komunikasi
101.9
99.9
99.7
98.7
2.9
- 2.0
- 0.2
-1.0
Perkhidmatan Rekreasi dan
Kebudayaan
111.6
114.6
116.9
116.0
1.5
2.7
2.0
-0.8
Pendidikan
108.5
109.5
110.8
112.1
1.4
0.9
1.2
1.2
Restoran dan Hotel
125.6
129.0
130.7
132.6
5.6
2.7
1.3
1.5
Pelbagai Barangan dan
Perkhidmatan
111.9
113.6
114.3
111.6
4.1
1.5
0.6
-2.4
29
Nota:
1
Termasuk Sabah
1
INDEKS HARGA PENGGUNA
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN