Page 32 - Poket Stats Wilayah Persekutuan Suku Tahun 2 2019

Basic HTML Version

#StatsMalaysia #ISIWSC2019 #MyCensus2020 #MyRetailCensus2019 #HIES2019
27
KELUARAN DALAM NEGERI KASAR
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
INDIKATOR
2016
2017
e
2018
p
KDNK pada harga malar 2015
Nilai
(RM Juta)
Peratus
sumbangan
(%)
Perubahan
peratusan
tahunan
(%)
Nilai
(RM Juta)
Peratus
sumbangan
(%)
Perubahan
peratusan
tahunan
(%)
Nilai
(RM Juta)
Peratus
sumbangan
(%)
Perubahan
peratusan
tahunan
(%)
Pertanian
114
1.8
-3.1
119
1.7
3.7
126
1.7
5.8
Perlombongan dan pengkuarian
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pembuatan
1,256
19.6
7.5
1,296
19.1
3.2
1,365
18.9
5.3
Pembinaan
121
1.9
-18.8
136
2.0
12.6
151
2.1
11.2
Perkhidmatan
4,844
75.6
7.9
5,095
75.0
5.2
5,479
75.7
7.5
tambah Duti Import
77
1.2
3.9
147
2.2
91.7
118
1.6
-19.9
KDNK pada harga pembeli
6,412
100.0
6.9
6,793
100.0
5.9
7,238
100.0
6.6
KDNK pada harga semasa - RM Juta
6,421
6,909
7,357
KDNK per kapita pada harga semasa
- RM
66,348
70,820
74,337
Nota :
e
anggaran
p
permulaan