Page 20 - Poket Stats Wilayah Persekutuan Suku Tahun 2 2019

Basic HTML Version

#StatsMalaysia #ISIWSC2019 #MyCensus2020 #MyRetailCensus2019 #HIES2019
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
15
PENDAPATAN ISI RUMAH KASAR BULANAN, 2016
KUMPULAN ISI RUMAH MENGIKUT PENDAPATAN
PENENGAH (RM)
PURATA (RM)
Terendah
40%
5,344
5,257
Pertengahan
40%
10,564
10,823
Tertinggi
20%
20,201
26,306
Keseluruhan
9,073
11,692
KUMPULAN PERBELANJAAN
2014
2016
(RM)
(%)
(RM)
(%)
Makanan dan Minuman Bukan Alkohol
703
12.6
742
11.9
Minuman Alkohol dan Tembakau
126
2.3
145
2.3
Pakaian dan Kasut
126
2.3
137
2.2
Perumahan, Air, Elektrik, Gas dan Bahan Api lain
1,665
30.0
1,767
28.4
Hiasan, Perkakasan dan Penyelenggaraan Isi Rumah
239
4.3
324
5.2
Kesihatan
72
1.3
81
1.3
Pengangkutan
690
12.4
790
12.7
Komunikasi
316
5.7
352
5.7
Perkhidmatan Rekreasi dan Kebudayaan
369
6.6
421
6.8
Pendidikan
36
0.6
64
1.0
Restoran dan Hotel
846
15.2
964
15.5
Pelbagai Barangan dan Perkhidmatan
370
6.7
429
6.9
Jumlah
5,559
100.0
6,214
100.0
KOMPOSISI PERBELANJAAN PENGGUNAAN ISI RUMAH BULANAN PURATA