Page 19 - Poket Stats Wilayah Persekutuan Suku Tahun 2 2019

Basic HTML Version

#StatsMalaysia #ISIWSC2019 #MyCensus2020 #MyRetailCensus2019 #HIES2019
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
INDIKATOR
2015
2016
2017
2018
Tenaga Buruh (‘000)
882.6
855.4
871.4
844.9
Penduduk Bekerja (‘000)
853.4
827.2
844.3
824.4
Penganggur (‘000)
29.1
28.2
27.1
20.5
Kadar Penyertaan Tenaga Buruh (%)
70.5
68.1
68.7
68.1
Kadar Pengangguran (%)
3.3
3.3
3.1
2.4
Bilangan Penduduk Bekerja Mengikut Pekerjaan (‘000)
Jumlah
853.4
827.2
844.3
824.4
Pengurus
80.6
73.6
72.0
72.1
Profesional
144.2
168.0
164.3
168.4
Juruteknik dan Profesional Bersekutu
115.4
120.0
114.2
117.5
Pekerja Sokongan Perkeranian
109.5
97.7
99.1
94.1
Pekerja Perkhidmatan dan Jualan
209.7
194.0
197.9
183.1
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan
dan Perikanan
0.4
0.6
0.5
1.1
Pekerja Kemahiran dan Pekerja Pertukangan yang Berkaitan
57.7
57.4
57.6
55.4
Operator Mesin dan Loji, dan Pemasang
49.4
59.5
59.3
57.2
Pekerja Asas
86.5
56.4
79.5
75.5
14
TENAGA BURUH
Nota :
1. Statistik 2015 merujuk kepada pekerjaan dikelaskan mengikut klasifikasi “Piawaian Pengelasan Pekerjaan, Malaysia (MASCO) 2008”.
2. Statistik 2016 hingga 2018 merujuk kepada pekerjaan dikelaskan mengikut klasifikasi “Piawaian Pengelasan Pekerjaan, Malaysia (MASCO) 2013”.