↑ Top

Quotation

No Title Start Date End Date
1 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 18 tahun 2020 31 December 2020 31 December 2021
2 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 19 tahun 2020 31 December 2020 31 December 2021
3 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 20 Tahun 2020 31 December 2020 31 December 2021
4 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 17 tahun 2020 5 November 2020 5 November 2021
5 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 16 tahun 2020 2 November 2020 2 November 2021
6 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 14 tahun 2020 25 September 2020 25 September 2021
7 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 13 tahun 2020 9 September 2020 9 September 2021
8 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 12 tahun 2020 9 September 2020 9 September 2021
9 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 11 tahun 2020 9 September 2020 9 September 2021
10 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 10 Tahun 2020 12 August 2020 12 August 2021
11 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2020 10 August 2020 10 August 2021
12 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2020 2 June 2020 2 June 2021
13 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bil. 3 Tahun 2020 14 May 2020 14 May 2021
14 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bil. 1 Tahun 2020 6 February 2020 6 February 2021
15 Keputusan Mesyuarat jawatankuasa Sebut harga (JKSH) Khas Jabatan Perangkaan Malaysia Bil. 1 Tahun 2020 31 January 2020 31 January 2021