↑ Top

Quotation

No Title Start Date End Date
1 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2021 8 October 2021 8 October 2022
2 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2021 7 September 2021 7 September 2022
3 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2021 13 April 2021 13 April 2022
4 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2021 12 April 2021 12 April 2022
5 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2021 8 April 2021 8 April 2022
6 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2021 5 March 2021 5 March 2022
7 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2021 10 February 2021 10 February 2022
8 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 21 Tahun 2020 9 February 2021 9 February 2022
9 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 18 tahun 2020 31 December 2020 31 December 2021
10 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 19 tahun 2020 31 December 2020 31 December 2021
11 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 20 Tahun 2020 31 December 2020 31 December 2021