↑ Top
DOSM Community
Respondent
Public
Saturday, 18 January 2020|

Tender

No Title Start Date End Date
1 Keputusan Tender Jabatan Perangkaan Malaysia 6 September 2019 6 September 2020
2 Keputusan Tender Di Jabatan Perangkaan Malaysia 28 August 2019 28 August 2020
3 Keputusan Tender Di Jabatan Perangkaan Malaysia 12 June 2019 12 June 2020
4 Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan ‘A’ Kementerian Hal Ehwal Ekonomi Bilangan 1 Tahun 2019 - Tender Perkhidmatan Mencetak Dan Menghantar Borang Soal Selidik Serta Panduan Mengisi Soal Selidik Bagi Banci Perdagangan Edaran (WRC) 2019 18 February 2019 18 February 2020
5 Keputusan Tender Jabatan Perangkaan Malaysia 4 February 2019 4 February 2020