↑ Top
DOSM Community
Respondent
Public
Tuesday, 26 September 2017|

Tender

No Title Start Date End Date
1 TENDER PEROLEHAN TONER MESRA ALAM TAHUN 2018 BAGI JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA 21 September 2017 12 October 2017
2 TENDER BAGI PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA BAGI PERKAKASAN, PERISIAN DAN APLIKASI PROJEK MALAYSIA INTEGRATED POPULATION CENSUS SYSTEM (MyIPCS) BANCI PENDUDUK DAN PERUMAHAN MALAYSIA 2020 (BANCI 2020) 13 September 2017 4 October 2017