↑ Top

Tender

No Title Start Date End Date
1 Tender Perkhidmatan Sewaan Mesin Percetakan dan Mesin Penyalin Digital Pelbagai Kapasiti Beserta Satu (1) Unit Mesin Perfect Binder bagi Tempoh Tiga Puluh Enam (36) Bulan untuk Kegunaan Ibu Pejabat, Jabatan Perangkaan Malaysia 20 April 2021 11 May 2021