↑ Top
DOSM Community
Respondent
Public
Tuesday, 27 June 2017|

Tender

No Title Start Date End Date
1 TENDER BAGI PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA BAGI PERKAKASAN, PERISIAN DAN APLIKASI PROJEK MALAYSIA INTEGRATED POPULATION CENSUS SYSTEM (MyIPCS) BANCI PENDUDUK DAN PERUMAHAN MALAYSIA 2020 (BANCI 2020) 15 June 2017 11 July 2017