↑ Top
DOSM Community
Respondent
Public
Thursday, 20 February 2020|

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan Perangkaan Malaysia Bil.10 Tahun 2018

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA BIL. 10 TAHUN 2018

BIL.

NO SEBUTHARGA

TAJUK SEBUTHARGA

SYARIKAT

NILAI KONTRAK

1.

QT180000000025699/2018

SEBUT HARGA PEMBAHARUAN LESEN PERALATAN KESELAMATAN WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) DAN INTRUSION PROTECTION SYSTEM (IPS) UNTUK JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

 

SYARIKAT INSTRUMEN PADU
SDN. BHD.
(357-02258337)

 

 

RM436,128.00