↑ Top

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 14 tahun 2020

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA (JKSH) JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA BILANGAN 14 TAHUN 2020

No Quotation No. Quotation Title Company Offred Price
1. QT200000000024631/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN HEALTH CHECK ORACLE DATABASE UNTUK JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

INTER XS SDN. BHD.
(357-01001433)

RM206,600.00

2. QT200000000024634/2020

SEBUT HARGA PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN ANTI VIRUS KASPERSKY SECURITY SELECT (KES-SELECT) UNTUK TEMPOH 3 TAHUN DI JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

NASCOM SYSTEM CORPORATION
SDN. BHD
(357-00046571)
RM297,000.00
3. QT200000000020143/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER UNTUK PELBAGAI JENIS MESIN PENCETAK KEPADA JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA BAGI TAHUN 2020

DIBATALKAN DAN DIIKLANKAN SEMULA
4. QT200000000019214/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENCUCIAN RUANG PEJABAT JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA NEGERI TERENGGANU (PEJABAT OPERASI BESUT) BAGI TEMPOH 24 BULAN

PURNAMA TEGAK MULTI TRADING AND SERVICES SDN. BHD
(357-02203797)
RM48,552.00
5. QT200000000019232/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENCUCIAN RUANG PEJABAT JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA NEGERI TERENGGANU (PEJABAT OPERASI DUNGUN) BAGI TEMPOH 24 BULAN

ASPIRASI JASA MEGAH
(357-02164449)
RM48,000.00
6. JP/AM/27/2020

PERUBAHAN SKOP BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN PENYEWAAN TIGA BELAS (13) MESIN PENYALIN BAGI TEMPOH DUA PULUH TUJUH (27) BULAN UNTUK JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA NEGERI SABAH BERMULA 1 OKTOBER 2020 SEHINGGA 31 DISEMBER 2022

KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (M) SDN. BHD.
(72640-P)
RM398,928.60
7. JP/BKP/S/672/3/16

RUNDINGAN TERUS PEMBELIAN LESEN PERISIAN EVIEWS BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

STATWORKS (M) SDN. BHD.
(248518-D)
RM135,000.00
8. JP/BKP/S/672/3/14

RUNDINGAN TERUS PEMBELIAN PERISIAN ADOBE PRO BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN UNTUK JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

ACESTAR SDN. BHD.
(811773-K)
RM497,208.00