↑ Top
DOSM Community
Respondent
Public
Tuesday, 12 November 2019|

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan Perangkaan Malaysia Bil. 8 Tahun 2018KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA BIL. 8 TAHUN 2018
 

BIL. NO. SEBUT HARGA TAJUK SEBUT HARGA SYARIKAT NILAI KONTRAK
1. QT180000000018707/2018 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MENAIK TARAF RANGKAIAN KAWASAN SETEMPAT (LAN), MEMBUKA, MEMASANG, MENGUJI, MENGKONFIGURASI, MENTAULIAH PERALATAN RANGKAIAN DAN MENDOKUMENTASI DI JABATAN PERANGKAAN NEGERI JOHOR JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN BERSETUJU SEBUT HARGA DIBATALKAN DAN DIIKLANKAN SEMULA MEMANDANGKAN TIADA PEMBEKAL YANG BERJAYA DALAM PENILAIAN. -
2. QT180000000016882/2018 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN BAGI SEWAAN ENAM UNIT MESIN PENYALIN UNTUK JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA NEGERI PAHANG KONTRAK SELAMA TIGA TAHUN SYARIKAT MEXTEX CORPORATION (M) SDN. BHD.
(357-02118932)
RM79,221.24
3. QT180000000016930/2018 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT DI JP NEGERI SELANGOR DI PEJABAT OPERASI GOMBAK SYARIKAT HRS CAPITAL SDN. BHD.
(357-02045183)
RM52,800.00
4. QT180000000013947/2018 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PLOTTER UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA SYARIKAT BAY WATCH ELV
SDN. BHD.
(357-00049598)
RM339,840.00
5. QT180000000013518/2018 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEREKA BENTUK, MEMASANG, MENGUJI, MENGKONFIGURASI DAN MENTAULIAH PERALATAN ICT UNTUK BILIK GERAKAN BAGI BANCI PENDUDUK DAN PERUMAHAN 2020 SYARIKAT VARIABLE MOVE SOLUTION SDN. BHD.
(357-02096121)
RM418,888.12
6. QT180000000018191/2018 SEBUT HARGA MEREKA BENTUK, MEMBINA, MENGINSTALASI, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PROJEK DEVELOPMENT OF PHASE 1 OF THE NATIONAL SDG DATA MONITORING DASHBOARD UNTUK JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA SYARIKAT CNOPSIS SOLUTION SDN. BHD.
(357-02153622)
RM232,800.00
7.   RUNDINGAN TERUS PEROLEHAN MINI BAS UNTUK PROJEK BANCI PENDUDUK DAN PERUMAHAN MALAYSIA (BANCI 2020) JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA. SYARIKAT SKS COACHBUILDERS SDN. BHD RM282,000.00
8. QT180000000017288/2018 SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN KAWALAN KESELAMATAN SISTEM EMEL (SMTP GATEWAY – SOPHOS PUREMESSAGE) UNTUK KEGUNAAN JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA SYARIKAT WORXWARE TECHNOLOGY SDN. BHD.
(357-02094408)
RM48,800.00
9. QT180000000020105/2018 SEBUT HARGA B MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAG PACK UNTUK KEGUNAAN BANCI 2020 SYARIKAT PURE COLOUR TEE SDN. BHD.
(357-0002291710)
RM18,900.00
10. QT180000000017293/2018 SEBUT HARGA B PEMBEKALAN LESEN TREND MICRO DEEP SECURITY ENTERPRISE SERVER UNTUK KEGUNAAN JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA SYARIKAT WORXWARE TECHNOLOGY SDN. BHD.
(357-02094408)
RM49,996.00