↑ Top

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan 20 Tahun 2020

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA (JKSH) JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA BILANGAN 18 TAHUN 2020

No Quotation No. Quotation Title Company Offred Price
1. JP/AM/35/2019
PELANJUTAN TEMPOH KONTRAK BAGI SEBUT HARGA PENYEWAAN MESIN PLOTTER DI JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
BAY WATCH ELV SYSTEM SDN. BHD.
2.1.2021 - 1.1.2022 (12 BULAN)

RM18,000.00