↑ Top
DOSM Community
Respondent
Public
Thursday, 24 January 2019|

Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan ‘B’ Jabatan Perdana Menteri Bil. 3 Tahun 2018

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’ JABATAN PERDANA MENTERI BIL. 3 TAHUN 2018

BIL.

NO SEBUTHARGA

TAJUK SEBUTHARGA

SYARIKAT

NILAI KONTRAK

1.

(JP/T(P)-08/2017/X0111220201170023)

PEROLEHAN TONER MESRA ALAM TAHUN 2018 BAGI JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

 

G&B INFORMATION STATION SDN. BHD.

 

RM889,913.05

2.

(JP/T(P)-10/2017/X0111220201170025)

PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN DIGITAL PELBAGAI KAPASITI BESERTA SATU (1) UNIT MESIN PERFECT BINDING BAGI TEMPOH TIGA PULUH ENAM (36) BULAN UNTUK KEGUNAAN  IBU PEJABAT, JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

 

TRI CAPITAL RESOURCES SDN. BHD

 

RM2,291,400.00

 

Unit Perolehan
Seksyen Pengurusan Kewangan
Bahagian Khidmat Pengurusan

Jan 2018