↑ Top

Iklan Bagi Sebut harga membekal dan Menghantar Pelbagai Jenis Kertas Untuk Kegunaan Ibu Pejabat Jabatan Perangkaan Malaysia Bagi Tahun 2021/2022

Title:

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS KERTAS UNTUK KEGUNAAN IBU PEJABAT JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA BAGI TAHUN 2021/2022

Download Advertisment

Reference No.:

QT210000000011554

Advertisment

Advertisement date:

15 April 2020

 

Closing date:

22 April 2020, at/before 12:00 noon