↑ Top
DOSM Community
Respondent
Public
Saturday, 23 February 2019|

Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan B JPM Bil 36 Tahun 2017

KEPUTUSAN TENDER YANG DIKELUARKAN
OLEH JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
TAHUN 2017

BIL.

NO TENDER

TAJUK TENDER

PAKEJ

SYARIKAT

NILAI KONTAK

1.

(JP/T(P)-03/2017/X0111220201170014)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGKONGIFURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN ICT MESRA ALAM UNTUK KEGUNAAN JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

.

PAKEJ A

 

CONTRAS CAPITAL SDN. BHD

RM874,194.00

PAKEJ B

 

JAYA SATRIA MEDIAKOM SDN. BHD (484553-V)

RM524,469.00
PAKEJ C

STRATEGIC ALLIANCE SDN. BHD. (866496-K)

RM51,592.70

JUMLAH KESELURUHAN

RM1,450,255.70

 

Unit Perolehan
Seksyen Pengurusan Kewangan
Bahagian Khidmat Pengurusan

Dis 2017