↑ Top

Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan Jabatan Perdana Menteri Bilangan 1 Tahun 2021

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2021

No Tender No. Title of Tender Company Contract Value
1. JP/BKP/S/672/3/18
RUNDINGAN HARGA BAGI PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN DAN SUPPORT VMWARE UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
NETSMART SDN. BHD. (434518-T)

RM1,930,500.00

2. JP/BKP/S/672/3/17
RUNDINGAN HARGA BAGI PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN SAS UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
SAS INSTITUTE SDN. BHD. (153715-V) RM4,030,936.20
3. JP/BKP/S/672/3/15
RUNDINGAN HARGA BAGI PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN SPSS FOR WINDOWS UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
ADVANCED BUSINESS ANALYTICS (M) SDN. BHD. (488255T) RM867,750.00