↑ Top

Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan Jabatan Perdana Menteri Bilangan 13 Tahun 2022

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 13 TAHUN 2022

>

No Tender No. Title of Tender Company Contract Value
1. DL22000000005310
Perolehan Secara Rundingan Terus Bagi Pembaharuan Dan Peningkatan Lesen Intelligent Character Recognition (ICR) Untuk Jabatan Perangkaan Malaysia;
DATAMATION (M)
SDN. BHD.

RM1,000,000.00

2. DL22000000005307
Perolehan Secara Rundingan Terus Bagi Pembaharuan Lesen Perisian ArcGIS Untuk Jabatan Perangkaan Malaysia;
ESRI MALAYSIA
SDN. BHD.
RM518,465.00