↑ Top
DOSM Community
Respondent
Public
Saturday, 23 February 2019|

Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan A JPM Bil 16 Tahun 2017

 

 

 

 


KEPUTUSAN TENDER YANG DIKELUARKAN
OLEH JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
TAHUN 2017

BIL.

NO TENDER

TAJUK TENDER

 

SYARIKAT

 

NILAI KONTRAK

1.

(JP/T(P)-09/2017/X0111220201170024)

PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH BAGI PERKAKASAN, PERISIAN DAN APLIKASI PROJEK MALAYSIA INTEGRATED POPULATION CENSUS SYSTEM (MyIPCS) BANCI PENDUDUK DAN PERUMAHAN MALAYSIA 2020 (BANCI 2020) OLEH JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

 

TELEKOM MALAYSIA BERHAD
(128740-P)

 

RM44,888,888.00

 

Unit Perolehan
Seksyen Pengurusan Kewangan
Bahagian Khidmat Pengurusan

Dis 2017