↑ Top

Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan Jabatan Perdana Menteri Bilangan 16 Tahun 2020KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 16 TAHUN 2020

 

BIL NO TENDER TAJUK TENDER SYARIKAT NILAI KONTRAK
1. JP/BKP/S/672/3/12

Perolehan Secara Rundingan Terus Bagi Perolehan 1 Unit Bas 40 Penumpang Untuk Projek Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 Jabatan Perangkaan Malaysia

SKS COACHBUILDERS SDN. BHD.
(1086747-X)
RM625,000.00