↑ Top

Tender Perkhidmatan Sewaan Mesin Percetakan dan Mesin Penyalin Digital Pelbagai Kapasiti Beserta Satu (1) Unit Mesin Perfect Binder bagi Tempoh Tiga Puluh Enam (36) Bulan untuk Kegunaan Ibu Pejabat, Jabatan Perangkaan Malaysia

Title

TENDER PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PERCETAKAN DAN MESIN PENYALIN DIGITAL PELBAGAI KAPASITI BESERTA SATU (1) UNIT MESIN PERFECT BINDER BAGI TEMPOH TIGA PULUH ENAM (36) BULAN UNTUK KEGUNAAN IBU PEJABAT, JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

Download Advertisment

Reference No.

QT210000000013247

Advertisment

Advertisement date

20 April 2021

 

Closing date:

11 May 2021, at/before 12:00 noon