↑ Top

MyStats Day 2019

PENGENALAN

United Nations General Assembly (UNGA) telah mengisytiharkan Hari Statistik Sedunia disambut pada 20 Oktober 2010. Seterusnya, Hari Statistik Sedunia Kedua disambut pada 20 Oktober 2015 dan diraikan setiap lima tahun pada 20 Oktober. Sambutan Hari Statistik Sedunia di Malaysia telah disambut mulai 2010 dengan mengadakan aktiviti yang merangkumi pelbagai lapisan masyarakat.

Buat julung kalinya pada tahun 2017, Hari Statistik Negara telah diisytiharkan dan disambut secara tahunan pada setiap 20 Oktober bermula 20 Oktober 2017. Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) telah mengadakan sambutan MyStats Day pada tahun 2017 dan 2018 dengan pelbagai aktiviti sepanjang tahun tersebut.

Di samping itu, penganjuran sambutan My Stats Day 2019 pada kali ini juga akan diadakan Sambutan Ulang Tahun ke 70 Jabatan Perangkaan Malaysia. Tahun 2019 pelengkap kepada sejarah penubuhan 70 tahun DOSM sebagai sebuah entiti penjana statistik negara. Lembaran sejarahnya bermula dengan tertubuhnya Biro Statistik di bawah peruntukan Ordinan Statistik tahun 1949 (Statistics Ordinance) iaitu melalui penggabungan Seksyen Perangkaan Pusat Pendaftar Perdagangan, Jabatan Kastam dan Seksyen Perangkaan, Jabatan Pertanian. Biro Statistik yang diketuai oleh seorang Pendaftar Statistik (Registrar of Statistics) berperanan untuk menjalankan tugas-tugas pungutan, pemprosesan dan penerbitan perangkaan yang berkaitan dengan data perdagangan luar negeri dan pengeluaran tanaman di estet. Melalui fungsi tersebut, bermulalah era pengurusan pengumpulan data yang komprehensif secara berpusat.


* Available in Malay version only.