↑ Top

DOSM Technical Paper

1. Laporan Kajian Pengumpulan Perangkaan Perkahwinan, Perceraian Dan Ruju' Orang Islam Di Negeri Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Perlis Dan Sarawak 
2. Kumpulan Kerja Teknikal Bagi Soal Selidik Bersepadu Penyiasatan Ekonomi
3. Pembangunan Rangka Kerja Malaysia Statistical Address Register (MSAR): Kajian Rintis Di W.P. Kuala Lumpur, W.P. Putrajaya & Selangor
4. Kaedah Penganggaran Guna Tenaga Dalam Industri Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS), 2003 - 2013
5. Kajian Tentang Konsep Dan Metodologi Penyusunan KDNK Menggunakan Kaedah Chain Volume Measures (CVM)
6. Kajian Sumbangan Sektor Informal Kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK)
7. Mengkaji Pendekatan E-Dagang Bagi Memantapkan Definisi Dan Jenis Perdagangan Elektronik
8. Kajian Terhadap Data Bagi Subsektor Perkhidmatan Yang Telah Di Liberalisasi
9. System Of Environmental-Economic Accounting Physical Supply And Use Table – Akaun Tenaga Malaysia, 2010 (Myseea Psut-Tenaga)
10. Kajian Penggunaan CATI/CAPI Untuk CPI
11. Kajian Penggunaan Kaedah Computer Assisted Personal Interview (CAPI) Dengan Menggunakan Peranti Elektronik (Tablet) Bagi Pungutan Harga Pengguna (PHP)
12. Kajian Intelligence Character Recognition (ICR)
13. Kajian Memodenkan Kaedah Tangkapan Data Menggunakan Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) Bagi Penyiasatan Tenaga Buruh /Migrasi/Gaji & Upah/Sektor Informal (PTB/M/G&U/SI)
14. Kajian Perisian Sistem Stok Modal
15. Kajian Pewujudan Jawatan Baru Oleh Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS) Berasaskan Penyiasatan Guna Tenaga (PGT) Suku Tahunan 2014
16. Perbandingan Data Gaji Dan Upah Di Antara Penyiasatan Gaji & Upah Dan Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah
17. Model Penganggaran Nilai Output, Input Dan Nilai Ditambah Bagi Tahun 2011-2014
18. Kajian Penentuan Variable Of Interest (VOI) Untuk Pengiraan Saiz Sampel: Penyiasatan Pertubuhan
19. Kajian Pra Ujian Soal Selidik Bersepadu Penyiasatan Ekonomi
20. Kajian Penganggaran Nilai Sewa Rumah Bagi Rumah Yang Didiami