↑ Top

Kunjungan Hormat Daripada Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Kunjungan Hormat Daripada YBhg. Datuk Haji Ruji bin Haji Ubi, Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri