↑ Top
DOSM Community
Respondent
Public
Wednesday, 19 June 2019|

Courtesy visit by Chief Statistician Malaysia to Director-General of Public Service, JPA

Kunjungan Hormat oleh YBhg. Dato Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia kepada YBhg. Datuk Borhan bin Dolah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, JPA, Blok C1, Kompleks C, Putrajaya pada 12 September 2018.