↑ Top
DOSM Community
Respondent
Public
Tuesday, 26 September 2017|

Upacara Kemuncak Pelancaran Rangka Tindakan Pembangunan NCER 2016-2025

Ketua Perangkawan Malaysia, YBrs. Dr. Mohd Uzir Mahidin menghadiri Majlis Upacara Kemuncak Pelancaran Rangka Tindakan Pembangunan NCER 2016-2025 (BLUEPRINT 2.0) pada 17 Ogos 2017.