↑ Top

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 Bil.1/2019 telah diadakan pada 2 April 2019, bertempat  di Ibu Pejabat Jabatan Perangkaan Malaysia, Putrajaya.  Mesyuarat ini  dipengerusikan oleh YBhg. Datuk Seri Dr. Ismail Hj Bakar, Ketua Setiausaha Negara dan dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan.