↑ Top

Kunjungan Hormat daripada YBrs Tuan Adam Ling Hua Yong, Social Policy Specialist, UNICEF

Kunjungan Hormat daripada YBrs Tuan Adam Ling Hua Yong, Social Policy Specialist, United Nations Children's Fund (UNICEF) dan delegasi kepada YBhg. Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia pada 21 Julai 2022 bagi membincangkan dapatan projek Monitoring and Evaluation (M&E) di Malaysia dan cadangan penambahbaikan selaras dengan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG).