↑ Top

Strategic Plan

     
Pelan Strategik
Jabatan Perangkaan Malaysia
2021 - 2025
  Ringkasan Pelan Strategik
Jabatan Perangkaan Malaysia
2021 - 2025
  Department of Statistics Malaysia
Transformation Plan
2015 - 2020
  Strategic Plan
Department of Statistics Malaysia
2010 - 2014
             
       
Ringkasan Eksekutif
Pelan Strategik
Teknologi Maklumat
2011 - 2015
  Integrity Plan
Department of Statistics Malaysia
2016 - 2020
  Pelan Strategik ILSM
2016 - 2020