Manual Panduan Sistem Pemantauan Operasi Tugas (SPOT-Me)

Sistem Pemantauan Operasi Tugas (SPOT-Me) adalah sistem berasaskan web yang boleh merekodkan kehadiran pegawai sama ada bertugas di pejabat mahupun di mana-mana lokasi yang telah diarahkan. Sistem ini juga membolehkan pegawai mencatatkan tugasan harian, merekodkan pergerakan, menghantar permohonan isu-isu kehadiran untuk kelulusan dan mendapatkan laporan transaksi kehadiran untuk rujukan di masa hadapan. 

 

Manual panduan SPOT-Me adalah seperti di pautan berikut : 
https://cloud.stats.gov.my/index.php/s/PGj2W3i1OoOFc8f

 

Disediakan Oleh :
Ts. SABRINA ABDUL RAHIM
Bahagian Pengurusan Maklumat
Jabatan Perangkaan Malaysia

Article Details

Article ID:
6
Rating :

Related articles