Panduan mendapatkan IP Address dari Komputer

Setiap komputer mempunyai IP Address tersendiri. Bagi memudahkan sokongan teknikal dilaksanakan sekiranya berlaku masalah ke atas komputer, pengguna perlu mengetahui bagaimana untuk mendapatkan IP Address di komputer masing-masing. 

Sila rujuk lampiran.

Disediakan oleh:
Hishamuddin Hayat