Video Tutorial Penggunaan Microsoft Teams

Penggunaan Microsoft Teams dan Skype menjadi sebahagian dari skop tugasan harian. Pelajari cara penggunaan aplikasi-aplikasi ini menerusi Youtube Channel yang dibangunkan oleh Seksyen Pengurusan Fasiliti, Bahagian Pengurusan Maklumat, DOSM.

https://www.youtube.com/channel/UCcC_gY7idOksOH6Yyz_5XYA

Disediakan oleh :
Amzari Mohd Roslan