Garis Panduan Persidangan Video DOSM

 

Garis panduan penggunaan sidang video ini bertujuan untuk menjelaskan kaedah dan tatacara penggunaan aplikasi persidangan video di kalangan warga Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Garis panduan ini adalah sebagai sumber rujukan dan panduan bagi memastikan sidang video berjalan lancar dan menepati objektifnya. Pematuhan dan etika dalam penggunaan sidang video juga adalah penting bagi memastikan kualiti penyampaian perkhidmatan kerajaan terperlihara. 

https://cloud.stats.gov.my/index.php/s/iBEH4EDlxMxZ9o6

Disediakan oleh :
Amzari Mohd Roslan